Kalender for orkestermedlemmer

Program for efteråret 2020.

12. oktober. Efterårsferie19.oktober.

Prøve


26.oktober

Prøve

Denne  prøve bliver højst sandsynligt aflyset på grund af myndighe-dernes retningslinjer angående COVID 19.

2.november

Prøve, hvor der var mødt dirigent og 9 deltagere. Der blev ikke spillet, men orkestrets virken under corona-epidemien blev drøftet.


9.november

Ingen prøve

16.november.

Prøve , især for træblæsere.

Hedegårdenes skole

23.november

Prøve under normale former aflyst, men øveprogram fra dirigenten vil blive udsendt.

Hedegårdenes skole

30.november

Prøve under normale former aflyst, men øveprogram fra dirigenten vil blive udsendt.


7.december14. december.Andre datoer. 


10. januar. 2021. kl .15.00 og 17. januar. 2021 kl 1500.

Nytårskoncerter på Hotel Prindsen aflyses sandsynligvis. Nærmere besked gives snarest.